Have a question? Give us a call: +8617715256886

Hakyky HEPA howa süzgüji, Enwion terapiýasy bilen howa arassalaýjy modelleri howa arassalaýjy modeller TPP220 TPP220F TPP220H & TPP220M

Gysga düşündiriş:

HEPA, saç ýaly görünýän bölejikleri duzamak üçin deslapky süzgüçli süzgüçler.

Tozanyň, poleniň, tüssäniň, ysyň, galyndy sporasynyň we öý haýwanlarynyň süýrenijisiniň 99% -ini ýok etmekde has täsirli kömek, esasanam demgysma ýa-da allergiýadan ejir çekýänler üçin peýdalydyr.

Large Tozany, umumy hapalaýjy maddalary goşmak bilen uly we howadan çykýan bölejikleri aýyryň

Marka:Tongchang
HS kody:8421991000

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bölüm NOOK TC007
Bölümiň ady Hakyky HEPA howa süzgüji, Enwion terapiýasy bilen howa arassalaýjy modelleri howa arassalaýjy modeller TPP220 TPP220F TPP220H & TPP220M
Gurluşlar ABS çarçuwasy + PET + işjeňleşdirilen uglerod
Reňk Ak we çal (ýöriteleşdirilen)
Şekil Panel süzgüji
Ölçegi 309x103x40mm
Netijelilik HEPA süzgüji (omöriteleşdirilen)
Model laýyk gelýär Envion bejergisi howa arassalaýjy modelleri TPP220 TPP220F TPP220H & TPP220M bilen gabat gelýär
Specialörite aýratynlyklar
HEPA, saç ýaly görünýän bölejikleri duzamak üçin deslapky süzgüçli süzgüçler.
Tozanyň, poleniň, tüssäniň, ysyň, galyndy sporasynyň we öý haýwanlarynyň süýrenijisiniň 99% -ini ýok etmekde has täsirli kömek, esasanam demgysma ýa-da allergiýadan ejir çekýänler üçin peýdalydyr.
Uly we howadan çykýan bölejikleri, şol sanda tozany, umumy hapalaýjylary aýyryň
Arza öý we ofis
Bu Terapiýa / Enwion önümi däl.Therapure / Envion markasynyň ady we nyşany, degişli eýeleriniň hasaba alnan söwda bellikleridir.“Therapure / Envion” markasynyň adyny ýa-da bu önüm üçin model belliklerini ulanmak diňe sazlaşyklylygy görkezmek üçin edilýär!
Gaplamak Gaplamak aýratynlaşdyrylyp bilner.
MOQ 200 sany
Bahasy (USD) 5.1-10.1

Sorag-jogap

1. Nädip gurmaly?
Diňe asyl süzgüçden çykaryň we täzesini sazlaň.

2. Süzgüçi näçe gezek üýtgetmeli?
Howa arassalaýjynyňyzyň täsirli we täsirli işlemegi üçin howa arassalaýjy süzgüçiňizi her 6 aýdan çalşyň.

3. Satuwdan soňky hyzmat hakda näme?
Söwda wagtynda haýsydyr bir soragyňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz, problemalary çözmek üçin elimizden gelenini ederis.

Logistika maglumatlary

Her önümiň gaplanyş ölçegi 350x150x100mm
Her önümiň umumy agramy (kg) 1kg
Eltip beriş senesi 25

Mysal hyzmaty

Isleg boýunça nusgalaryň iň köp mukdary (bölekler) 1
Birligiň bahasy (USD) 5
Gaplamak kagyz gutusy

Hususy hyzmat

LOGO sazlamasy
500 sany
Daşarky gaplamany özleşdirmek
Grafiki özleşdirme

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň