Have a question? Give us a call: +8617715256886

Habarlar

 • Working Principle of Air Purifier

  Howany arassalaýjynyň iş ýörelgesi

  Howa arassalaýjylary esasan hereketlendirijilerden, janköýerlerden, howa süzgüçlerinden we beýleki ulgamlardan durýar we onuň işleýiş ýörelgesi aşakdaky ýaly: içerdäki howa akymyny aýlamak üçin enjamdaky hereketlendiriji we fanat, aýyrmak üçin enjamyň içindäki howa süzgüçinden hapalanan howa ýa-da dürli hapalaýjy maddalaryň siňdirilmegi, käbirleri ...
  Koprak oka
 • The Role and Efficacy of Air Purifier

  Howany arassalaýjynyň roly we netijeliligi

  Öýde bolanymyzda, öýdäki howa aýlanmasa, öýdäki howa hapa bolar, Şeýle ýeriň aşagynda uzak duruň, bu adam bedeniniň saglygyna zyýanly, Şonuň üçin köp dostlar howa arassalaýjy satyn alarlar ýapyk howany netijeli arassalap bilýän öý, Şonuň üçin roly we täsiri näme ...
  Koprak oka
 • Do I Need to Change the Filter Element of the Air Purifier

  Howa arassalaýjysynyň süzgüç elementini üýtgetmelimi?

  Süzgüç elementini çalyşmak üçin howa arassalaýjy, süzgüç elementiniň çalyşmagy howa arassalaýjynyň hyzmat möhletini uzaldyp biler, şonuň üçin enjamdan çykýan howa köplenç hapalanmazlygy üpjün edip biler, Ulanyjylaryň süzgüç elementini çalyşmagy maslahat berilýär. ulanandan soň arassalaýjy ...
  Koprak oka