Have a question? Give us a call: +8617715256886

H13 hakyky HEPA süzgüji + 4 paket işjeňleşdirilen uglerod süzgüçleri, Winix C545 howa arassalaýjylary Winix S süzgüçini çalyşýar 1712-0096-00

Gysga düşündiriş:

I HIGH GOWY GÖRNÜŞ - Hakyky HEPA Süzgüji, bölejikleriň 99,97% -ini 0,3 mikron ululykda duzaga çenli azaldyp biler.

Activ Işjeňleşdirilen uglerod süzgüji, tozan, saç, öý sütükleri, lint ýaly howadaky has uly bölejikleri duzlaýar we öý haýwanlaryndan, nahar bişirmekden, çilim çekmekden we zyýanly VOC-dan öý yslaryny siňdirýär.

Marka:Tongchang
HS kody:8421991000

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bölüm NOOK TC009
Bölümiň ady H13 hakyky HEPA süzgüji + 4 paket işjeňleşdirilen uglerod süzgüçleri, Winix C545 howa arassalaýjylary Winix S süzgüçini çalyşýar 1712-0096-00
Gurluşlar Süzgüçli media we uglerod köpügi
Reňk Ak we ak (özleşdirilen)
Şekil Panel
Ölçegi 333 * 277 * 25mm
Netijelilik HEPA süzgüji (omöriteleşdirilen)
Model laýyk gelýär Winix 545 howa arassalaýjy bilen gabat gelýär.Bölüm belgisi 1712-0096-00 Süzgüç S.
Specialörite aýratynlyklar
I HIGH GOWY GÖRNÜŞ - Hakyky HEPA Süzgüji, bölejikleriň 99,97% -ini 0,3 mikron ululykda duzaga çenli azaldyp biler.
Işjeňleşdirilen uglerod süzgüji, tozan, saçlar, haýwan sütükleri, lint ýaly howadaky has uly bölejikleri duzlaýar we öý haýwanlaryndan, nahar bişirmekden, çilim çekmekden we zyýanly VOC-lardan öý yslaryny siňdirýär.
Öý hojalygynyň tozanyny, polenini, garynjalary we beýleki bölekleri azaltmak
Arza Haýwanlaryň eýeleri ýa-da howada duýgur adamlar üçin ajaýyp
Winix markasynyň atlary we nyşanlary degişli eýeleriniň hasaba alnan söwda bellikleridir.Winix markasynyň adyny we model belligini islendik ulanmak diňe laýyklygy görkezmek üçin edilýär.
Gaplamak Gaplamak aýratynlaşdyrylyp bilner.
MOQ 200 sany
Bahasy (USD) 5.1-10.1

Sorag-jogap

1. Näçe gezek çalyşmaly?
Hakyky HEPA süzgüçini her 12 aýdan çalyşyň we amatly işlemek üçin her 3 aýdan işjeňleşdirilen uglerod süzgüçini çalşyň

2. Satuwdan soňky hyzmat hakda näme?
Müşderiniň 100% kanagatlandyrylmagy kepillendirilýär.Hil öňdebaryjy marka laýyk gelýär ýa-da ondan ýokary

3. Ulanyş ugry
Gurmak aňsat: Çalyşmak we bir gezek ulanmak aňsat, gural gerek däl.

Logistika maglumatlary

Her önümiň gaplanyş ölçegi 400 * 350 * 100mm
Her önümiň umumy agramy (kg) 2kg
Eltip beriş senesi 25

Mysal hyzmaty

Isleg boýunça nusgalaryň iň köp mukdary (bölekler) 1
Birligiň bahasy (USD) 5
Gaplamak kagyz gutusy

Hususy hyzmat

LOGO sazlamasy
500 sany
Daşarky gaplamany özleşdirmek
Grafiki özleşdirme

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň