Have a question? Give us a call: +8617715256886

H13 Hakyky HEPA howa süzgüçleri we işjeňleşdirilen uglerod süzgüçleri, Levoit LV-H133 MetaAir diňiniň howa arassalaýjylaryny çalyşmak bölümi # LV-H133-RF

Gysga düşündiriş:

3 basgançakly süzgüç: Howany arassalaýjy ýokary täsirli işjeňleşdirilen uglerod süzgüji, hakyky HEPA süzgüji we inçe deslapky süzgüç ulanýar.Hakyky HEPA süzgüji, 0 3 mikron ýaly ownuk bölejikleriň 99,97% -ini aýyrýar.

Silindr görnüşli howa girelgesi bilen, bu süzgüç daş-töweregiňizdäki yslary, tozany, poleni we tüssäni düýpli aýyrýan hemme taraplaýyn ýerine ýetirijidir.

Marka:Tongchang
HS kody:8421991000

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bölüm NOOK TC022
Bölümiň ady H13 Hakyky HEPA howa süzgüçleri we işjeňleşdirilen uglerod süzgüçleri, Levoit LV-H133 MetaAir diňiniň howa arassalaýjylaryny çalyşmak bölümi # LV-H133-RF
Gurluşlar Neýlon deslapky süzgüç, lukmançylyk derejesi H13 hakyky HEPA süzgüji we işjeňleşdirilen uglerod süzgüji
Reňk Ak we ak (özleşdirilen)
Şekil Kartrij süzgüji
Ölçegi Boýy: 285mm
Daşarky diametri: 250mm
Içiniň diametri: 170mm
Netijelilik HEPA süzgüji (omöriteleşdirilen)
Model laýyk gelýär “Levoit LV-H133” howa arassalaýjylary üçin # LV-H133-RF bölümini çalyşyň
Specialörite aýratynlyklar
3 basgançakly süzgüç: Howany arassalaýjy ýokary täsirli işjeňleşdirilen uglerod süzgüji, hakyky HEPA süzgüji we inçe deslapky süzgüç ulanýar.Hakyky HEPA süzgüji, bölejikleriň 99,97% -ini 0 3 mikron ýaly kiçijik aýyrýar
Silindr görnüşli howa girişi bilen, bu süzgüç daş-töweregiňizdäki yslary, tozany, poleni we tüssäni düýpli aýyrýan hemme taraplaýyn ýerine ýetirijidir.
Neýlon öňünden süzgüç, saç, tozan, haýwan sütükleri, lint we ş.m. ýaly has uly howany hapalaýan duzaklar;Işjeňleşdirilen uglerod süzgüji öý haýwanlaryndan, nahar bişirmekden, çilim çekmekden we zyýanly VOC-lardan öý yslaryny siňdirýär
Arza Öý haýwanlary, çilim çekýänler, ulaglaryň hapalanmagy we açyk tertipli aşhanalar bilen jaýlar
Bu OEM önümi däl.LEVOIT asyl öndürijileriň hasaba alnan söwda belligi.LEVOIT markasynyň adyny we model belligini islendik ulanmak diňe laýyklygy görkezmek üçin edilýär.
Gaplamak Gaplamak aýratynlaşdyrylyp bilner.
MOQ 200 sany
Bahasy (USD) 5.1-15.1

Sorag-jogap

1. Näçe gezek çalyşmaly?
Süzgüçi her 6-8 aýdan çalyşmagy maslahat berýäris.

2. Nädip gurmaly?
Çalyşmak we bir gezek ulanmak aňsat, gurallar gerek däl.

3. Satuwdan soňky hyzmat hakda näme?
Müşderi goldaw toparymyzdan ömürlik hyzmatdan lezzet alyň.Howa arassalaýjy bilen baglanyşykly mesele ýüze çykanda bize ýüz tutuň.

Logistika maglumatlary

Her önümiň gaplanyş ölçegi Boýy: 350mm
Daşarky diametri: 300mm
Içiniň diametri: 250mm
Her önümiň umumy agramy (kg) 3kg
Eltip beriş senesi 25

Mysal hyzmaty

Isleg boýunça nusgalaryň iň köp mukdary (bölekler) 1
Birligiň bahasy (USD) 5
Gaplamak kagyz gutusy

Hususy hyzmat

LOGO sazlamasy
500 sany
Daşarky gaplamany özleşdirmek
Grafiki özleşdirme

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň