Have a question? Give us a call: +8617715256886

Biz hakda

Nanjing Tongchang team

Nanjing Tongchang Environment Tech Co., Ltd., Şanhaý ykdysady töwerekde ýerleşýän JiangSu welaýatynyň Nanjing şäherinde 2018-nji ýylda esaslandyryldy.Esasy işimiz, howa we suw arassalaýjy enjamlary we olary goldaýan enjamlary öndürmek we satmak.

Çalt ösýän ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde Tongchang, SGS, BV we UL tarapyndan barlanan köp şahadatnamalara eýe bolýar.Halkara satuw topary we dünýä derejesindäki önümçilik we synag desgalary bilen enjamlaşdyrylan Nanjing sebitindäki güýçli ýokary we aşaky üpjünçilik zynjyryna esaslanyp, Tongchang halkara we içerki bazarlary ösdürmekde gowy abraýynyň bardygyny subut etdi.Esasy bazarlarymyz Demirgazyk Amerikada, Günorta Amerikada, Europeewropada we Aziýada we ş.m.

Tongçangyň esaslandyryjy topary Hytaý Ylymlar akademiýasyndan, Siçuan uniwersitetinden, Pekin Tehnologiýa institutyndan we ş.m. kompaniýany dolandyrmakda we ösdürmekde baý tejribelere eýe.Dörediji topar howany arassalamak bilen baglanyşykly tehnologiýalara we önümçilik şertlerine çuňňur düşünýär we marketing, marka we maliýeleşdirmek ýaly çuňňur ýagyşlara eýe.

Üznüksiz ösüş prosesinde, “Tongchang” iki sany esasy kärhanany - senagat derejesindäki howany we suwy arassalaýjy süzgüç elementlerini we öýdäki göçme howany arassalaýjy enjamlary we esasy goldaw enjamlaryny döretdi.

“TongChang” elmydama wagt bilen deňeşdirilýär we gözleg we iş bilen meşgullanýar we müşderiler üçin OEM, ODM we OBM hyzmatlaryny hödürleýär.Tehniki toparymyz ABŞ-da we Europeewropada süzgüçleriň synag usullaryna we standartlaryna ökde.Içerki we daşary ýurtly öňdebaryjy gözleg we barlag topary bilen işlemek arkaly “TongChang” birnäçe tehniki patenti ösdürýär.Bize 2020-nji ýylda hökümet tarapyndan "ýokary tehnologiýaly kärhana" hökmünde baha berildi.

“Tongchang” ýokary hilli önümler, gowy hyzmat we baý tejribeler bilen dürli bazarlarda bäsdeşlik artykmaçlyklaryny almak üçin müşderiler bilen işleşmäge ynamly.

Siz bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmaga sabyrsyzlyk bilen garaşyň.

Zawod gezelenji

factory
factory2
factory1
factory5
factory3
factory4

Şahadatnama

  • certification1
  • certification2
  • certification3
  • certification4
  • certification5
  • certification6
  • certification7
  • certification8